Alkuintro & Yleistiedot

 • Tietojen selkeämpi lajittelu
 • Aihenimetyn kuvamateriaalin ymppääminen tietojen yhteyteen
 • Kohteen karttapaikannus
 • Uusia kohtia varusteet-osiossa
 • Tilojen (pää-/lisärakennukset) kattavampi esittely ja erittely, mm. rakennuskohtaiset käyttöviikot syötettävissä (toimivat myös hakupalvelussa).

  Esityskuvat


 • Kuvien reaaliaikainen lisääminen ja ilman editointeja (yhteensä enint. 150 kpl)
 • Nykykäytännöstä poiketen kuvan alkuperäiset mittasuhteet säilyvät aina.
 • Kuvan esiintymistä voidaan rajata vain tiettyihin kieliversioihin tai vain tietyille viikoille.
 • Kuville vaadittava aiheotsikointi mahdollistaa monipuolisen hyödyntämisen tietojen ohessa.
 • karttasijainti lähiympäristön ulkokuville voidaan määrittää

  Aktiviteettien aihekuvat & lajiinkit


 • Tarjolla myös sijaintiin perustuvia valmiita lajilinkkejä; sisältäen mm. ao. palvelun karttapaikannuksen, oheiskuvan ja kotisivuosoitteen.
 • Mahdollisuus monipuoliseen karttapaikannuksen hyödyntämiseen, valmiiden harrastelinkkien muodossa.
 • Omien lajilinkkien lisääminen karttasijainteineen mahdollista ja päteviä linkkejä voidaan laittaa myös yleisempään jakoon.
 • Karttakoordinaatteihin perustuvien harrastelinkkien määrä lisääntyy jatkuvasti sitä mukaa kun ylläpito ja asiakkaat näitä lisäävät; niin yleisluonteisempia kuin tarkan paikallisesti vaikuttavia.
 • Kuvien aktiviteettiaiheisilla otsikoinnilla voi esityskuvia oheistaa ao. lajitietojen otsakkeeseen
 • Aiempaa enemmän aktiviteettilajeja ja palveluja rastittavana

  Huonetilat


 • Tilojen tietoja voi tarkentaa mm. huoneiden vuodepaikka- ja sijaintikerros-määrityksillä.
 • Myös varusteet-tietoja voidaan sujuvasti tarkentaa aina lämmityksestä/sähköistyksestä
 • Toimii tavallaan pohjakuvan korvikkeena tai myös tämän lisähöysteenä
 • Täydentyy sitä mukaa kun sisäkuvia aiheotsikoidaan
 • Jokaisella rakennuksella (pää-/lisärakennukset) oma sivunsa
 • Huonetietoja voi sujuvasti tarkentaa myös mm. kuvien aiheotsikoiden avulla

 • 2.0 IntroHakuKohde-esittely › Varaus