EsittelyHintaSopimusLiittyminenKuva-aineisto
EsityskuvatKuvakkeetUsein kysyttyäPalaute

Sopimuksen voimaanastuminen

Asiakkaan toimittaessa esityskonseptia varten riittävän kattavat tiedot kohteestaan ja esityksen ollessa esillä Huvila-net-palvelussa, astuu sopimus voimaan ja asiakas sitoutuu maksamaan 1.vuosimaksun. Laskutus tapahtuu normaalisti 12 kk:n välein ja sopimus jatkuu kestotilauksena, kunnes toisin sovitaan.

Irtisanoutuminen

Asiakas voi halutessaan irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Irtisanoutuminen on tehtävä vähintään (1) kuukausi ennen laskutuskauden loppua kirjallisesti (kirjeitse tai emailitse), muutoin vähintään 50% seuraavasta vuosimaksusta on suoritettava. Jo maksettuja vuosimaksuja ei palauteta.

Vastuumme

Huvilanet Oy vastaa palvelun toiminnasta esitetyssä muodossaan ja normaaliolosuhteissa vähintään 12 kk sopimuksesta. Mahdolliset toimintahäiriöt korjataan viipymättä normaalityöaikana.

Huvilanet Oy ei vastaa mahdollisista ajottaisista toimintahäiriöistä tai palvelussa/esityksessä esiintyvistä tiedoista tai asiavirheistä yms. aiheutuneista vahingoista. Korvausvastuumme rajoittuu korkeintaan yhden vuosimaksun palautukseen.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä päivityksistä ja siitä, että kohteesta esitetyt tiedot ja kuvamateriaali pitävät paikkansa ja esitys on kaikin puolin totuudenmukainen, eikä millään muotoa harhaanjohtava. Asiakas sitoutuu noudattamaan Huvila.net- esityskonseptia kohteen tietojen esittämisessä. Esitys voidaan poistaa palvelusta viipymättä ja ilman korvausta, mikäli asiakas rikkoo edellä mainittuja velvollisuuksiaan.

Esityskuvat ja muutokset

Esitystä varten editoituja kuvia ei saa ilman lupaamme käyttää muilla www-sivuilla. Voimme hyödyntää kohteiden kuvamateriaalia palvelun markkinoinnissa, mikäli asiakas ei tätä erikseen etukäteen kiellä. Pidätämme oikeudet vuosittaiseen hintojen ja sopimusehtojen tarkistuksiin. Muutoksista tiedotetaan palvelun www-sivuilla ja myös asiakkaalle emailitse (jos on) vähintään kaksi (2) kuukautta ennen laskutuskauden loppua.

> Tietojen toimittaminen...


Huvilanet Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Huvilanet Oy
Merikoskenkatu 12 B 41
90500 Oulu

p. 050 3807646
info@huvila.net

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat yrityksen asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja vain asiakassuhteen hoitamiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 • Asiakastiedot
 • laskutus- ja maksutiedot


 • 5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@huvila.net.

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Huvilanet Oy:n ulkopuolelle.

  8. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.