Enkel sökning - hjälp | Särskild sökning - hjälp
Man definierar alla sökvillkor och trycker sedan på den 'Sök- tangent som finns här under. Man kan avlägsna alla sökvillkor genom att trycka på 'reset'.

Dat.   +tidsintervall

+

längd

dygn
"Man ger in ett önskat datum och tjänsten letar upp de objekt som är lediga detta datum. I bredvidstående (+tidsintervall) - fält kan man även specificera ett lämpligt antal dygn (t.ex. 20), bland vilka man söker en ledig dag inom 20 dygn från givet datum.

I fältet längd kan man ange längden på en tänkt hyresperiod, d.v.s. hur många sammanhängande antal lediga dagar som borde hittas fr.o.m. angivet datum, eller inom ramen för separat angivet tidsintervall. Sökexempel:"

Dat.: 31.5
Söker objekt som är lediga aktuellt datum.

Dat.: 31.5    + 10
Söker ledig dag under perioden 31.5.-10.6.

Dat.: 31.5       längd: 7
Söker 7 efterföljande lediga dagar fr.o.m. 31.5.

Dat: 31.5    + 10      längd: 7
Söker veckolång ledig period under perioden 31.5.-10.6.

Pris (min-max)

- € /

period

grupp

pers.
Man kan fastställa ett lämpligt prisintervall /hyrestid och tjänsten listar prisuppgifter för en viss tidsperiod, om en sådan har har ingivits för objektet. I punkten 'personmängd' bör minst finnas uppgift om för hur många personer det finns rum för övernattning (bäddplatser).

Lägesområde - karta

N.Österbott. /N.Östra
S./ M.Österbott.
Birkaland
Satakunda
Egentliga Finland
och Åland
Lappland
N. Savolax
Mell. Finland
Tavastland
Nyland
Kajanaland
N. Karelen
S. Savolax
S. Karelen
Kymi
Önskade områden för läge kan begränsas genom ikryssning. Vid behov finns en mera mångsidig definiering av läge tillgänglig i Specialsökningen.

Aktiviteter & begränsningar

simning
roddbåtliv
motor(båt)
paddling
vandring
ridning
mountain biking
Utförsåkning
Terrängskidåkning
snöscooteråkning
jakt
fiske
bärplockning
svampplockning
golf
tennis
småbåtshamn
lokala speciella
sevärdheter
Handikappanpassad
Man kan välja aktiviteter som man önskar kunna bedriva på objektet (eller i näromgivningarna). T.ex. kan allergiker sätta begränsningar, och rullstolsanpassning kan även sättas som villkor. "Motor(båt)" är antingen en motor som man hyr extra till en roddbåt eller en egentlig motorbåt.

Listning av sökresultat


Sättet att gruppera sökresultatet kan väljas efter egna önskemål.