Meillä on käytössä varausmaksu. Maksun suorittamisen jälkeen päivät merkitään kalenteriin varatuiksi.

Varausmaksu palautetaan, jos syy peruuntumiselle on todellinen ja peruutus tapahtuu kohtuullisessa ajassa ennen varattuja päiviä.


> Alustava ennakkovaraus..

y h t e y s t i e d o t
Jaana Koivu
puh.: 0500 581 779
email: jhakoivu@gmail.com
linkki: kotisivu
a s i a k k a i l l e ...